Teambuilding

Skjern Bank A/S Skjern Håndbold
Skjern GF fodbold ConSet (Skjern)
Round Table (Skjern) Hotel Vestjyden (Skjern)
No Name - Vi vil være Danmarks bedste Landboungdom Midtvest
Yara Industrial (Fredericia) Kirkeskolen Skjern 8. klasser
Tarm Skole 5. klasser Amagerskolen Skjern 8. klasser
Ringkøbing-Skjern Kommune Rækker Mølle KFUM
Satellitten, Randers Kommune Gåsdal Bygningsindustri A/S
Holmelunden Skelbæk Centret, Ringkøbing